Нүүр Зөвлөгөө 100 өвчнийг анагаах ач тустай Улаан дарсанд дарсан САРМИС